TEMPOHUSET 

Innviet 15. juni 1947 

Tempohuset eies og drives av:

Musikkorpset Tempo

  

Vi holder til i Tempohuset:

* Musikkorpset Tempo

* Anetts Danceteria

Seniordans

* Kristiansund Sinfonietta

* "Tempokjelleren"


Tempohuset nyrenovert!

Vi takker:

* Strand & Stubø Entreprenør AS

Se bildet i full størrelse

 

 

 

* Blikkenslager Kjell J. Lund AS

 

* Gjensidige Nordmøre og Romsdal

  

Tempohuset er et privateid kulturhus som er organisert med eget styre og er i sin helhet eid av Musikkorpset TEMPO.

Huset ble bygd på dugnad av medlemmene i korpset etter 2. verdenskrig, og ble innviet 15. juni 1947.

Huset drives og vedlikeholder fortsatt av korpsets medlemmer.

 I tillegg til å være korpsets eget øvingslokale, holder også en del andre grupper til i Tempohuset.

Anetts Danceteria har holdt til i Tempohuset siden 1986, men også Kom og Dans, Kristiansund Seniordans, Kristiansund Sinfonietta, Tango Nordvest, Kristiansund Shotokan Karateklubb og Gamle Kripos har vært brukere av lokalene de siste årene.


Lag og foreninger som ønsker å leie lokaler for sin aktivitet kan kontakte admin@tempohuset.com    


Tempohuset leies IKKE ut til private sosiale kveldsarrangementer.


Fast utleie storsal
 MandagKveld Kr.sund Swing Club
 TirsdagKveldAnetts Danceteria 
 OnsdagKveldTango Nordvest
 TorsdagKl. 12:00 - 15:00Kristiansund Seniordans

Kl. 19:30 - 22:00 Musikkorpset Tempo
 Fredag - -

Annet utleie